Πέμπτη, 7/11/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Το Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, προτίθεται να αναλάβει δύο (2) προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας ή συναφούς Τμήματος προκειμένου να εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία υπό την καθοδήγηση του Ερευνητή Ι. Κοτζαμάνη και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών Γ. Αγγελή.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου εστιάζονται στην εκτίμηση της θρεπτικής αξίας των πρώτων υλών των σιτηρεσίων της τσιπούρας και του λαβρακιού καθώς και στην κατάρτιση κατάλληλων σιτηρεσίων για νέα εκτρεφόμενα είδη ψαριών της Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας (http://www.hcmr.gr/gr/listview3_el.php?id=931). Ο φοιτητής θα εκπαιδευτεί σε τεχνικές βιοχημείας και στην εκτροφή ψαριών.

 

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων:

-       Φοιτητής Τμήματος Βιολογίας ή συναφούς Τμήματος

-       Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

-       Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή

Τόπος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας:

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών – Ινστιτούτο Υδατοκαλλιέργειας

Άγιος Κοσμάς

Ελληνικό Τ.Κ. 16610

Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στον Καθηγητή Γ. Αγγελή, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών

Στοιχεία επικοινωνίας:

e-mail: ,

τηλέφωνο: 2610969232, 2610969260