• Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα
  Σεραφείμ Παπανικολάου, Επικ. Καθηγητής
 • Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα
  Χρήστος Γεωργίου, Καθηγητής
 • Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα
  Γεράσιμος Λυμπεράτος, Καθηγητής
 • Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Ελλάδα
  Δημήτρης Βαγενάς, Καθηγητής
 • Laboratoire des Sciences du Genie Chimique, C.N.R.S., Vandoeuvre-les-Nancy, France
  Dr. Ivan Marc, Directeur de recherche
  Isabelle Chevalot, A/Prof.
 • Slovak Technical University, Bratislava, Slovakia
  Milan Certik, A/Prof.
 • Gebze Institute of Technology, Gebze, Turkey
  Ayhan Celik, A/Prof.
 • INRA Institut national de la recherche agronomique, Paris, France
  Jean-Marc Nicaud, Directeur de recherche CNRS
 • Department of Biological Studies, King Abdulaziz University, Saudi Arabia