Γωγώ Τσουμπελή, Πηνελόπη Ρεντούμη, Χρήστος Μαρούγκας, Θεόδωρος Παπαγεωργίου, Χρήστος Αναγνωστάκης, Νικόλαος Γρέτζελος, Νικόλαος Γκρέζιος, Μελίνα Μπαλωμένου