Καθηγητής Μικροβιολογίας

Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης

Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Εντεταλμένος Διακεκριμένος Καθηγητής 

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο King Abdulaziz, Σαουδική Αραβία 

e-mail address: 

Περισσότερα: Γεώργιος Αγγελής

 

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης

Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

e-mail:

Περισσότερα: Αλεξάνδρα Λιανού