Επίκουρη Καθηγήτρια

Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης

Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

e-mail:

 

 

Εκπαίδευση

 • Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.), 2013, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διδακτορική διατριβή: «Μελέτη της διαστελεχιακής παραλλακτικότητας της συμπεριφοράς του παθογόνου Salmonella enterica»

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.), 2006, Department of Animal Sciences, College of Agricultural Sciences, Colorado State University, USA

Μεταπτυχιακή διατριβή: “Listeria monocytogenes strain variation in culture broth and fate in delicatessen meat and poultry products”

 • Πτυχίο (B.Sc.) Γεωπόνου, 2003, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ακαδημαϊκές / Ερευνητικές θέσεις

 • Νοέμβριος 2020-Σήμερα. Επίκουρη Καθηγήτρια. Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Φεβρουάριος 2013-Νοέμβριος 2020. Μεταδιδακτορική ερευνήτρια. Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Φεβρουάριος 2017-Μάρτιος 2020. Επιστημονικός συντάκτης/Σύμβουλος Έρευνας & Ανάπτυξης. Agroknow/FOODAKAI I.K.E. (Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης στη Μηχανική και Τεχνολογία)
 • Νοέμβριος 2007-Φεβρουάριος 2012. Επιστημονικός συνεργάτης. Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Νοέμβριος 2006-Οκτώβριος 2007. Επιστημονικός συνεργάτης. Ινστιτούτο Γάλακτος Ιωαννίνων, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., νυν ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)
 • Ιανουάριος 2004-Ιούνιος 2006. Graduate research assistant. Center for Red Meat Safety, Department of Animal Sciences, Colorado State University

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Μικροβιολογική ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων, Ποσοτική Μικροβιολογία, Μικροβιακές αποκρίσεις σε συνθήκες καταπόνησης, Μικροβιακές αλληλεπιδράσεις, Βιοϋμένια

Δημοσιεύσεις

 1. Tsagou, V., Lianou, A., Lazarakis, D., Emmanouel, N., Aggelis, G., 2004. Newly isolated bacterial strains belonging to Bacillaceae (Bacillus sp.) and Micrococcaceae accelerate death of the honey bee mite, Varroa destructor (V. jacobsoni), in laboratory assays. Biotechnology Letters, 26, 529-532. DOI: 10.1023/B:BILE.0000019563.92959.0e
 2. Lianou, A., Stopforth, J.D., Yoon, Y., Wiedmann, M., Sofos, J.N., 2006. Growth and stress resistance variation in culture broth among Listeria monocytogenes strains of various serotypes and origins. Journal of Food Protection, 69, 2640-2647. DOI: 10.4315/0362-028X-69.11.2640
 3. Lianou, A., Geornaras, I., Kendall, P.A., Belk, K.E., Scanga, J.A., Smith, G.C., Sofos, J.N., 2007. Fate of Listeria monocytogenes in commercial ham, formulated with or without antimicrobials, under conditions simulating contamination in the processing or retail environment and during home storage. Journal of Food Protection, 70, 378-385. DOI: 10.4315/0362-028X-70.2.378
 4. Lianou, A., Geornaras, I., Kendall, P.A., Scanga, J.A., Sofos, J.N., 2007. Behavior of Listeria monocytogenes at 7°C in commercial turkey breast, with or without antimicrobials, after simulated contamination for manufacturing, retail and consumer settings. Food Microbiology, 24, 433-443. DOI: 10.1016/j.fm.2006.11.002
 5. Lianou, A., Sofos, J.N., 2007. A review of the incidence and transmission of Listeria monocytogenes in ready-to-eat products in retail and food service environments. Journal of Food Protection, 70, 2172-2198. DOI: 10.4315/0362-028X-70.9.2172 – 2012 Journal of Food Protection Most Cited Review Publication Award
 6. Giannou, E., Lianou, A., Kakouri, A., Kallimanis, A., Drainas, C., Samelis, J., 2009. Identification and biopreservation potential of Enterococcus spp. isolated from fully ripened Graviera, a traditional hard Greek cheese. Italian Journal of Food Science, 21, 135-147.
 7. Lianou, A., Koutsoumanis, K.P., 2009. Evaluation of the effect of defrosting practices of ground beef on the heat tolerance of Listeria monocytogenes and Salmonella Enteritidis. Meat Science, 82, 461-468. DOI: 10.1016/j.meatsci.2009.02.018
 8. Samelis, J., Giannou, E., Lianou, A., 2009. Assuring growth inhibition of listerial contamination during processing and storage of traditional Greek Graviera cheese: Compliance with the new European Union regulatory criteria for Listeria monocytogenes. Journal of Food Protection, 72, 2264-2271. DOI: 10.4315/0362-028X-72.11.2264
 9. Samelis, J., Lianou, A., Kakouri, A., Delbes, C., Rogelj, I., Matijašić, B.B., Montel, M.-C., 2009. Changes in the microbial composition of raw milk induced by thermization treatments applied prior to traditional Greek hard cheese processing. Journal of Food Protection, 72, 783-790. DOI: 10.4315/0362-028X-72.4.783
 10. Lianou, A., Koutsoumanis, K.P., 2011. Effect of the growth environment on the strain variability of Salmonella enterica kinetic behavior. Food Microbiology, 28, 828-837. DOI: 10.1016/j.fm.2010.04.006
 11. Lianou, A., Koutsoumanis, K.P., 2011. A stochastic approach for integrating strain variability in modeling Salmonella enterica growth as a function of pH and water activity. International Journal of Food Microbiology, 149, 254-261. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2011.07.001
 12. Lianou, A., Koutsoumanis, K.P., 2012. Strain variability of the biofilm-forming ability of Salmonella enterica under various environmental conditions. International Journal of Food Microbiology, 160, 171-178. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2012.10.002
 13. Lianou, A., Koutsoumanis, K.P., 2013. Evaluation of the strain variability of Salmonella enterica acid and heat resistance. Food Microbiology, 34, 259-267. DOI: 10.1016/j.fm.2012.10.009
 14. Koutsoumanis, K.P., Lianou, A., 2013. Stochasticity in colonial growth dynamics of individual bacterial cells. Applied and Environmental Microbiology, 79, 2294-2301. DOI: 10.1128/AEM.03629-12 – Articles of significant interest selected from this issue by the Editors
 15. Lianou, A., Koutsoumanis, K.P., 2013. Strain variability of the behavior of foodborne bacterial pathogens: a review. International Journal of Food Microbiology, 167, 310-321. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2013.09.016
 16. Lianou, A., Samelis, J., 2014. Addition to thermized milk of Lactococcus lactis subsp. cremoris M104, a wild, novel nisin A-producing strain, replaces the natural antilisterial activity of the autochthonous raw milk microbiota reduced by thermization. Journal of Food Protection, 77, 1289-1297. DOI: 10.4315/0362-028X.JFP-13-521
 17. Samelis, J., Lianou, A., Pappa, E., Bogovic-Matijasic, B., Parapouli, M., Kakouri, A., Rogelj, I., 2014. Behavior of Staphylococcus aureus in culture broth, raw and thermized milk, and during processing and storage of traditional Greek Graviera cheese in the presence and absence of Lactococcus lactis subsp. cremoris M104, a wild, novel nisin A-producing raw milk isolate. Journal of Food Protection, 77, 1703-1714. DOI: 10.4315/0362-028X.JFP-14-105
 18. Blana, V.A., Lianou, A., Nychas, G.-J.E., 2015. Assessment of the effect of a Salmonella enterica ser. Typhimurium culture supernatant on the single-cell lag time of foodborne pathogens. International Journal of Food Microbiology, 215, 143-148. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2015.09.009
 19. Dimakopoulou-Papazoglou, D., Lianou, A., Koutsoumanis, K.P., 2016. Modelling biofilm formation of Salmonella enterica ser. Newport as a function of pH and water activity. Food Microbiology, 53, 76-81. DOI: 10.1016/j.fm.2015.09.002
 20. Gkana, E., Lianou, A., Nychas, G.-J. E., 2016. Transfer of Salmonella enterica serovar Typhimurium from beef to tomato through kitchen equipment and the efficacy of intermediate decontamination procedures. Journal of Food Protection, 79, 1252-1258. DOI: 10.4315/0362-028X.JFP-15-531
 21. Koutsoumanis, K.P., Lianou, A., Gougouli, M., 2016. Latest developments in foodborne pathogens modeling. Current Opinion in Food Science, 8, 89-98. DOI: 10.1016/j.cofs.2016.04.006
 22. Rodríguez, M.R., Aguirre, J.S., Lianou, A., Parra-Flores, J., García de Fernardo, G.D., 2016. Analysis of the variability in microbial inactivation by acid treatments. LWT-Food Science and Technology, 66, 369-377. DOI: 10.1016/j.lwt.2015.10.056
 23. Kakagianni, M., Aguirre, J.S., Lianou, A., Koutsoumanis, K.P., 2017. Effect of storage temperature on the lag time of Geobacillus stearothermophilus individual spores. Food Microbiology, 67, 76-84. DOI: 10.1016/j.fm.2017.04.009
 24. Lianou, A., Kakouri, A., Pappa, E.C., Samelis, J., 2017. Growth interactions and antilisterial effects of the bacteriocinogenic Lactococcus lactis subsp. cremoris M104 and Enterococcus faecium KE82 strains in thermized milk in the presence or absence of a commercial starter culture. Food Microbiology, 64, 145-154. DOI: 10.1016/j.fm.2016.12.019
 25. Lianou, A., Nychas, G.-J.E., Koutsoumanis, K.P., 2017. Variability in the adaptive acid tolerance response phenotype of Salmonella enterica strains. Food Microbiology, 62, 99-105. DOI: 10.1016/j.fm.2016.10.011
 26. Samelis, J., Giannou, E., Pappa, E.C., Bogović-Matijašić, B., Lianou, A., Parapouli, M., Drainas, C., 2017. Behavior of artificial listerial contamination in model Greek Graviera cheeses manufactured with the indigenous nisin a-producing strain Lactococcus lactis subsp. cremoris M104 as costarter culture. Journal of Food Safety, 37, e12326. DOI: 10.1111/jfs.12326
 27. Vandera, E., Lianou, A., Kakouri, A., Feng, J., Koukou, A.-I., Samelis, J., 2017. Enhanced control of Listeria monocytogenes by Enterococcus faecium KE82, a multiple enterocin-producing strain, in different milk environments. Journal of Food Protection, 80, 74-85. DOI: 10.4315/0362-028X.JFP-16-082
 28. Lianou, A., Malavazos, C., Triantafyllou, I., Nychas, G.-J.E., Panagou, E.Z., 2018. Rapid assessment of the microbiological quality of pasteurized vanilla cream by means of Fourier transform infrared spectroscopy in tandem with support vector machine analysis. Food Analytical Methods, 11, 840-847. DOI: 10.1007/s12161-017-1063-3
 29. Kakagianni, M., Kalantzi, K., Beletsiotis, E., Ghikas, D., Lianou, A., Koutsoumanis, K.P., 2018. Development and validation of predictive models for the effect of storage temperature and pH on the growth boundaries and kinetics of Alicyclobacillus acidoterrestris ATCC 49025 in fruit drinks. Food Microbiology, 74, 40-49. DOI: 10.1016/j.fm.2018.02.019
 30. Lianou, A., Moschonas, G., Nychas, G.-J.E., Panagou, E.Z., 2018. Growth of Listeria monocytogenes in pasteurized vanilla cream pudding as affected by storage temperature and the presence of cinnamon extract. Food Research International, 106, 1114-1122. DOI: 10.1016/j.foodres.2017.11.027
 31. Tsakanikas, P., Fengou, L.-C., Manthou, E., Lianou, A., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J.E., 2018. A unified spectra analysis workflow for the assessment of microbial contamination of ready-to-eat green salads: Comparative study and application of non-invasive sensors. Computers and Electronics in Agriculture, 155, 212-219. DOI: 10.1016/j.compag.2018.10.025
 32. Fengou, L.-C., Lianou, A., Tsakanikas, P., Gkana, E.N., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J.E., 2019. Evaluation of Fourier transform infrared spectroscopy and multispectral imaging as means of estimating the microbiological spoilage of farmed sea bream. Food Microbiology, 79, 27-34. DOI: 10.1016/j.fm.2018.10.020
 33. Manthou, E., Tarlak, F., Lianou, A., Ozdemir, M., Zervakis, G.I., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J.E., 2019. Prediction of indigenous Pseudomonas spp. growth on oyster mushrooms (Pleurotus ostreatus) as a function of storage temperature. LWT-Food Science and Technology, 111, 506-512. DOI: 10.1016/j.lwt.2019.05.062
 34. Fengou, L.-C., Spyrelli, E., Lianou, A., Tsakanikas, P., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J.E., 2019. Estimation of minced pork microbiological spoilage through Fourier transform infrared and visible spectroscopy and multispectral vision technology. Foods, 8, 238. DOI: 10.3390/foods8070238.
 35. Lianou, A., Mencattini, A., Catini, A., Di Natale, C., Nychas, G.-J.E., Martinelli, E., Panagou, E.Z., 2019. Online feature selection for robust classification of the microbiological quality of traditional vanilla cream by means of multispectral imaging. Sensors, 19, 4071. DOI: 10.3390/s19194071.
 36. Fengou, L.-C., Mporas, I., Spyrelli, E., Lianou, A., Nychas, G.-J.E., 2020. Estimation of the microbiological quality of meat using rapid and non-invasive spectroscopic sensors. IEEE Access, 8, 106614-106628. DOI: 0.1109/ACCESS.2020.3000690.
 37. Lianou, A., Nychas, G.-J.E., Koutsoumanis, K.P., 2020. Strain variability in biofilm formation: A food safety and quality perspective. Food Research International, 137, 109424. DOI: 10.1016/j.foodres.2020.109424.
 38. Manthou, E., Lago, S.-L., Dagres, E., Lianou, A., Tsakanikas, P., Panagou, E.Z, Anastasiadi, M., Mohareb, F., Nychas, G.-J.E., 2020. Application of spectroscopic and multispectral imaging technologies on the assessment of ready-to-eat pineapple quality: A performance evaluation study of machine learning models generated from two commercial data analytics tools. Computers and Electronics in Agriculture, 175, 105529. DOI: 10.1016/j.compag.2020.105529.
 39. Moschonas, G., Lianou, A., Nychas, G.-J.E., Panagou, E.Z., 2021. Spoilage potential of Bacillus subtilis in a neutral-pH dairy dessert. Food Microbiology, 95, 103715. DOI: 10.1016/j.fm.2020.103715.

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. Lianou, A., Sofos, J.N., 2010. Interventions for hazard control in retail-handled ready-to-eat foods. In: Juneja, V.K., Sofos, J.N. (Eds.), Pathogens and Toxins in Foods: Challenges and Interventions. ASM Press, Washington, D.C., pp. 411-435.
 2. Lianou, A., Koutsoumanis, K.P., Sofos, J.N., 2012. Organic acids and other chemical treatments for microbial decontamination of food. In: Demicri, A., Ngadi, M.O. (Eds.), Microbial Decontamination in the Food Industry: Novel Methods and Applications. Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, pp. 592-664.
 3. Koutsoumanis, K.P., Lianou, A., Sofos, J.N., 2014. Food safety: emerging pathogens. In: Van Alfen, N.K. (Ed.), Encyclopedia of Agriculture and Food Systems, 2nd ed. (Vol. 3). Academic Press, Elsevier Inc., London, pp. 250-272.
 4. Lianou, A., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J.E., 2016. Microbiological spoilage of foods and beverages. In: Subramaniam, P. (Ed.), The Stability and Shelf Life of Food, 2nd ed. Woodhead Publishing, Elsevier Ltd., Duxford, pp. 3-42.
 5. Blana, V.A., Lianou, A., Nychas, G.-J.E., 2017. Quorum sensing and microbial ecology of foods. In: de Souza Sant’Ana, A. (Ed.), Quantitative Microbiology in Food Processing: Modeling the Microbial Ecology. John Wiley & Sons Ltd., pp. 616-632.
 6. Lianou, A., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J.E., 2017. Meat safety: I Foodborne pathogens and other biological issues. In: Toldrá, F. (Ed.), Lawrie’s Meat Science, 8th ed. Woodhead Publishing, Elsevier Ltd., Duxford, pp. 521-552.
 7. Lianou, A., Papakonstantinou, M., Nychas, G.-J.E., Stoitsis, J., 2020. Fraud in meat and poultry products. In: Hellberg, R.S., Everstine, K., Sklare, S.A. (Eds.), Food fraud: A global threat with public health and economic consequences. Academic Press, Elsevier Inc., pp. 85-108.

 

Συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια

 1. Lianou, A., Stopforth, J.D., Yoon, Y., Wiedmann, M., Sofos, J.N., 2005. Growth and stress resistance variation of Listeria monocytogenes strains from clinical, food, animal and environmental sources. 92nd Annual Meeting of the International Association for Food Protection. 14-17 August, Baltimore, Maryland, USA. Abstract No. P1-04.
 2. Lianou, A., Geornaras, I., Kendall, P.A., Sofos, J.N., 2006. Fate of Listeria monocytogenes in commercial ham under conditions simulating contamination at the processing or retail environment and home storage. Annual Meeting of the Institute of Food Technologists. 24-28 June, Orlando, Florida, USA. Abstract No. 0390H-10.
 3. Lianou, A., Geornaras, I., Kendall, P.A., Belk, K.E., Scanga, J.A., Smith, G.C., Sofos, J.N., 2006. Effect of antimicrobials, point of inoculation and home storage conditions on Listeria monocytogenes growth on commercial uncured turkey breast. 93rd Annual Meeting of the International Association for Food Protection. 13-16 August, Calgary, Alberta, Canada. Abstract No. P5-28.
 4. Sofos, J.N., Lianou, A., Geornaras, I., 2006. Behavior of Listeria monocytogenes in delicatessen meat and poultry products under two contamination scenarios. 20th International ICFMH (International Committee on Food Microbiology and Hygiene) Symposium, Food Micro 2006. 29 August-2 September, Bologna, Italy.
 5. Lianou, A., Giannou, E., Samelis, J., 2008. Antilisterial activity of bacteriocin-producing lactic acid bacteria in thermized Graviera cheese milk in the presence or absence of a commercial starter. EFFoST First European Food Congress. 4-9 November, Ljubljana, Slovenia. Abstract No. P153.
 6. Lianou, A., Koutsoumanis, K., 2009. Effect of thawing practices of ground beef on the heat tolerance of Listeria monocytogenes and Salmonella Enteritidis. ProSafeBeef (European Commission Research Project, FOOD-CT-2006-36241) Safety Conference. 25-26 March, Dublin, Ireland. Abstract No. P17.
 7. Lianou, A., Koutsoumanis, K.P., 2009. Effect of the growth environment on the strain variability of Salmonella enterica kinetic behavior. 6th International Conference, Predictive Modelling in Foods. 8-12 September, Washington D.C., USA.
 8. Koutsoumanis, K., Lianou, A., 2010. Population dynamics of single bacterial cells: applications to predictive microbiology and risk assessment. 22nd International ICFMH (International Committee on Food Microbiology and Hygiene) Symposium, Food Micro 2010. 30 August-3 September, Copenhagen, Denmark. Abstract No. PEC1.43.
 9. Lianou, A., Koutsoumanis, K., 2010. Strain variability of Salmonella enterica kinetic behavior. 22nd International ICFMH (International Committee on Food Microbiology and Hygiene) Symposium, Food Micro 2010. 30 August-3 September, Copenhagen, Denmark. Abstract No. PEB2.41.
 10. Lianou, A., Samelis, J., 2010. Addition to thermized milk of bacteriocin-producing lactic acid bacteria restores natural antilisterial activity of raw milk reduced by thermization. 22nd International ICFMH (International Committee on Food Microbiology and Hygiene) Symposium, Food Micro 2010. 30 August-3 September, Copenhagen, Denmark. Abstract No. PEA2.35.
 11. Lianou, A., Koutsoumanis, K.P., 2011. A stochastic modelling approach integrating strain variability of Salmonella enterica growth kinetic behavior. 7th International Conference, Predictive Modelling of Food Quality and Safety. 12-15 September, Dublin, Ireland, pp. 33-36.
 12. Danias, P., Lianou, A., Koutsoumanis, K.P., 2011. Effect of abrupt temperature shifts on the kinetic behavior of very small populations (2-10 cells) of Salmonella Typhimurium. 7th International Conference, Predictive Modelling of Food Quality and Safety. 12-15 September, Dublin, Ireland, pp. 41-44.
 13. Kakouri, A., Lianou, A., Samelis, J., 2012. Antilisterial activity of wild, novel nisin-producing Lactococcus lactis subsp. cremoris strains in synthetic culture media and different dairy foods. 23rd International ICFMH (International Committee on Food Microbiology and Hygiene) Symposium, Food Micro 2012. 3-7 September, Istanbul, Turkey. Abstract No. P573.
 14. Lianou, A., Nychas, G.-J.E., Koutsoumanis, K.P., 2013. Strain effect on the heterogeneity of individual cell growth kinetics of Salmonella Typhimurium. 8th International Conference on Predictive Modelling in Food. 16-20 September, Paris, France, pp. 256-257.
 15. Lianou, A., Moschonas, G., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J.-E., 2014. Assessment of the efficacy of Fourier transform infrared spectroscopy in estimating the microbiological quality of pasteurized vanilla cream. International Association for Food Protection’s European Symposium. 7-9 May, Budapest, Hungary. Abstract No. P2-19.
 16. Blana, V., Kotzia, A., Pavli, F., Lianou, A., Nychas, G.-J., 2014. Effect of cell-free culture extract containing autoinducer-2 signal molecules on the growth kinetic behavior of Salmonella enterica individual cells. International Association for Food Protection’s European Symposium. 7-9 May, Budapest, Hungary. Abstract No. T1-03.
 17. Blana, V., Lianou, A., Nychas, G.-J., 2014. Study of the growth kinetic behavior of Salmonella Typhimurium and methicillin-resistant Staphylococcus aureus single cells in the absence and presence of quorum sensing compounds. 24th International ICFMH (International Committee on Food Microbiology and Hygiene) Conference, Food Micro 2014. 1-4 September, Nantes, France. Abstract No. O58.
 18. Samelis, J., Lianou, A., Parapouli, M., Kakouri, A., 2014. Antistaphylococcal, nisin A activity of a wild Lactococcus subsp. cremoris strain in culture broth, raw milk, thermized cheese milk, and Greek Graviera cheese during ripening. 24th International ICFMH (International Committee on Food Microbiology and Hygiene) Conference, Food Micro 2014. 1-4 September, Nantes, France. Abstract No. P137.
 19. Moschonas, G., Lianou, A., Doulgeraki, A., Nychas, G.-J., Panagou, E., 2014. Monitoring of microbial and chemical changes during storage of pasteurized vanilla cream. 24th International ICFMH (International Committee on Food Microbiology and Hygiene) Conference, Food Micro 2014. 1-4 September, Nantes, France. Abstract No. P265.
 20. Dimakopoulou-Papazoglou, D., Lianou, A., Koutsoumanis, K., 2014. Modelling biofilm formation of Salmonella enterica ser. Newport as a function of pH and water activity. 24th International ICFMH (International Committee on Food Microbiology and Hygiene) Conference, Food Micro 2014. 1-4 September, Nantes, France. Abstract No. P492.
 21. Lianou, A., Grigoropoulou, P., Kolka, E., Koutsoumanis, K., 2014. Variability in the acid tolerance response phenotype among Salmonella enterica strains. 24th International ICFMH (International Committee on Food Microbiology and Hygiene) Conference, Food Micro 2014. 1-4 September, Nantes, France. Abstract No. P576.
 22. Blana, V.A., Lianou, A., Nychas, G.-J. Ε., 2014. Single-cell growth kinetic behavior of pathogenic bacteria in the presence of microbial supernatants containing autoinducer-2 signal compounds. International Joint PROMISE and BacFoodNet Conference – Persistent lifestyles of food-borne pathogens and its consequence. 17-19 November, Vienna, Austria.
 23. Lianou, A., Moschonas, G., Triantafyllou, I., Nychas, G.-J.E., Panagou, E.Z., 2015. Fourier transform infrared spectroscopy and multispectral image analysis as means of assessing the microbiological quality of vanilla cream. 29th International Forum Process Analytical Technology, IFPAC 2015. 25-28 January, Washington D.C., USA. Abstract No. I-096.
 24. Vandera, E., Lianou, A., Kakouri, A., Koukkou, A.I., Samelis, I., 2015. Biodiversity, enterocin-producing ability and antilisterial activity in milk of enterococci isolated from traditional Greek Graviera cheese. International Association for Food Protection’s European Symposium. 20-22 April, Cardiff, Wales. Abstract No. P1-09.
 25. Lianou, A., Ntourlari, P., Moschonas, G., Nychas, G.-J.E., Panagou, E.Z., 2015. Fate of Listeria monocytogenes in vanilla cream with or without cinnamon extract under different isothermal conditions. International Association for Food Protection’s European Symposium. 20-22 April, Cardiff, Wales. Abstract No. P1-21.
 26. Lianou, A., Nychas, G.-J.E., Panagou, E.Z., 2015. Modelling the effect of temperature on Listeria monocytogenes growth in vanilla cream with or without cinnamon extract. 29th EFFoST International Conference. Food Science and Innovation: Delivering sustainable solutions to the global economy and society. 10-12 November, Athens, Greece. Abstract No. P1.172.
 27. Antouva, A., Gkana, E., Lianou, A., Nychas, G.-J.E., 2016. Assessment of the biofilm formation interactions between Cronobacter sakazakii and Bacillus subtilis. International Association for Food Protection’s European Symposium. 11-13 May, Athens, Greece. Abstract No. T7-01.
 28. Kandaraki, E., Lianou, A., Gkana, E., Tsakalidou, E., Nychas, G.-J.E., 2016. Biofilm formation of Streptococcus macedonicus under monospecies and dual-species (with foodborne pathogens) conditions. International Association for Food Protection’s European Symposium. 11-13 May, Athens, Greece. Abstract No. P2-48.
 29. Lianou, A., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J.E., 2017. Growth of Listeria monocytogenes in pasteurized vanilla cream as affected by storage temperature and the presence of cinnamon extract. Q-Safe International Conference, 10-12 April, Ermoupoli, Syros, Greece.
 30. Fengou, L., Lianou, A., Tsakanikas, P., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J.E., 2017. Detection of food spoilage using spectroscopy- and multispectral imaging-based sensors. 8th International Symposium on RECENT ADVANCES IN FOOD ANALYSIS, RAFA 2017, 7-10 November, Prague, Czech Republic.
 31. Fengou, L.-C., Spyrelli, E., Lianou, A., Tsakanikas, P., Nychas, G.-J.E., 2018. Estimation of the microbiological quality of minced pork using Fourier transform infrared spectroscopy and multispectral imaging. International Association for Food Protection’s European Symposium on Food Safety. 25-27 April, Stockholm, Sweden. Abstract No. P1-36.
 32. Manthou, E., Dagres, V., Lianou, A., Nychas, G.-J.E., 2018. Microbiological spoilage of cut ready-to-eat pineapple during storage under different temperature conditions. International Association for Food Protection’s European Symposium on Food Safety. 25-27 April, Stockholm, Sweden. Abstract No. P1-37.
 33. Verdos, G., Lianou, A., Chorianopoulos, N., Tassou, C., Nychas, G.-J.E., 2018. Evaluation of the antibiofilm activity of maleic acid against Listeria monocytogenes. International Association for Food Protection’s European Symposium on Food Safety. 25-27 April, Stockholm, Sweden. Abstract No. P2-09.
 34. Tarlak, F., Manthou, E., Dagres, V., Lianou, A., Ozdemir, M., Nychas, G.-J.E., 2018. Modelling the growth kinetics of Pseudomonas spp. on Pleurotus ostreatus mushrooms under non-isothermal conditions. 26th International ICFMH (International Committee on Food Microbiology and Hygiene) Conference, Food Micro 2018. 3-6 September, Berlin, Germany. Abstract No. P4.48.
 35. Fengou, L.-C., Spyrelli, E., Lianou, A., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J.E., 2018. Infrared spectroscopy and multispectral imaging as means of assessing the microbiological spoilage of minced pork stored under modified atmosphere packaging. 26th International ICFMH (International Committee on Food Microbiology and Hygiene) Conference, Food Micro 2018. 3-6 September, Berlin, Germany. Abstract No. P5.82.
 36. Tsakanikas, P., Manthou, E., Fengou, L.-C., Lianou, A., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J.E., 2018. Spectroscopy-based sensors under a unified feature selection approach for microbial contamination and storage time prediction of ready-to-eat rocket. 26th International ICFMH (International Committee on Food Microbiology and Hygiene) Conference, Food Micro 2018. 3-6 September, Berlin, Germany. Abstract No. P5.87.
 37. Fengou, L.-C., Lianou, A., Tsakanikas, P., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J., 2019. Exploiting multispectral imaging for non-invasive assessment of the microbiological quality and authenticity of food commodities. 4thConference on Optical Characterization of Materials, OCM 2019. 13-14 March, Karlsruhe, Germany.
 38. Roumani, D., Fengou, L.-C., Lianou, A., Nychas, G.-J.E., 2019. Microbiological quality of chicken patties during storage at different temperatures. 8th Conference of the Hellenic Scientific Society of Mikrobiokosmos. 18-20 April, FORTH/ICE-HT, Patras, Greece. Abstract No. P103.
 39. Vorri, S., Fengou, L.-C., Lianou, A., Nychas, G.-J.E., 2019. Microbial spoilage of gilthead seabream during storage under modified atmospheres at different temperatures. 8th Conference of the Hellenic Scientific Society of Mikrobiokosmos. 18-20 April, FORTH/ICE-HT, Patras, Greece. Abstract No. P21.
 40. Fengou, L.-C., Lianou, A., Tsakanikas, P., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J., 2019. Detection of minced beef adulteration by means of multispectral vision technology. International Association for Food Protection’s European Symposium on Food Safety. 24-26 April, Nantes, France.
 41. Fengou, L.-C., Lianou, A., Tsakanikas, P., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J., 2019. Rapid assessment of fish microbiological quality with spectroscopy-based sensors. International Association for Food Protection’s European Symposium on Food Safety. 24-26 April, Nantes, France.
 42. Manthou, E., Bakalaki, A., Lianou, A., Tsakanikas, P., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J., 2019. Estimation of microbial spoilage of ready-to-eat baby spinach using Fourier transform infrared spectroscopy. International Association for Food Protection’s European Symposium on Food Safety. 24-26 April, Nantes, France.
 43. Fengou, L.-C., Lianou, A., Tsakanikas, P., Panagou, E., Nychas, G.-J., 2019. Multispectral imaging as rapid method to detect adulteration of fresh/ frozen-thawed minced chicken and pork. 2019 IAFP Annual Meeting. 21-24 July, Louisville, Kentucky, USA. Abstract No. T9-07.
 44. Fengou, L.-C., Lianou, A., Tsakanikas, P., Panagou, E., Nychas, G.-J., 2019. Evaluation of the microbiological quality of minced pork using visible and fluorescence spectroscopy methods in tandem with multivariate analysis. 21-24 July, Louisville, Kentucky, USA. Abstract No. P3-243.
 45. Manthou, E., Lianou, A., Tsakanikas, P., Dagres, E., Panagou, E., Nychas, G.-J., 2019. Application of fluorescence spectroscopy as a tool for microbial spoilage assessment in fresh-cut pineapple. 21-24 July, Louisville, Kentucky, USA. Abstract No. P3-244.
 46. Fengou, L.-C., Lianou, A., Tsakanikas, P., Panagou, E.Z., Evangelatos, S., Nychas, G.-J., 2019. Use of the spectroscopy-based PhasmaFOOD sensors for the detection of minced meat adulteration. 9th International Symposium on RECENT ADVANCES IN FOOD ANALYSIS, RAFA 2019, 5-8 November, Prague, Czech Republic.
 47. Fengou, L.-C., Lianou, A., Tsakanikas, P., Mohareb, F., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J., 2020. Detection of pork and chicken adulteration using a spectroscopy-based sensor. 16th Annual Conference of the Metabolomics Society, Metabolomics 2020 Online, 27-29 October. Abstract No. P293.

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής (Editorial board)

PLOS ONE (Academic editor), Food Microbiology (Editorial board member), Frontiers in Microbiology (Review editor)

Κριτής (Ad hoc reviewer)

Journal of Applied Microbiology, Letters in Applied Microbiology, African Journal of Food Science, Food Microbiology, International Journal of Food Microbiology, Food Research International, Current Opinion in Food Science, PLOS ONE, Journal of Food Protection, Foods, Annals of Microbiology