Τα τρία κλάσματα των λιπιδίων (ουδέτερα, γλυκολιπίδια και σφιγγολιπίδια, φωσφολιπίδια) αναλύονται με χρωματογραφία TLC με διαφορετικά συστήματα ανάπτυξης.

Ουδέτερα λιπίδια: Η χρωματογραφία γίνεται σε πλάκα silica gel G-25. Το σύστημα ανάπτυξης είναι μίγμα εξανίου:διαιθυλαιθέρα:οξικού οξέος (70:30:3). Η εμφάνιση της πλάκας γίνεται σε θάλαμο ιωδίου.

Γλυκολιπίδια και σφιγγολιπίδια: Η χρωματογραφία γίνεται σε πλάκα silica gel 60 F254. Το σύστημα ανάπτυξης είναι μίγμα χλωροφορμίου:μεθανόλης:νερού (85:15:2). Η εμφάνιση της πλάκας γίνεται ψεκάζοντας με διάλυμα ναφθόλης, που παρασκευάστηκε διαλύοντας 0,5 g α-ναφθόλης σε 50 ml μίγματος μεθανόλης:νερού 1:1. Στη συνέχεια, η πλάκα ξηραίνεται με ρεύμα θερμού αέρα, ψεκάζεται ελαφρά με διάλυμα H2SO4 95% και τοποθετείται σε κλίβανο Τ=120 °C για t=10 min.

Φωσφολιπίδια: Η χρωματογραφία γίνεται σε πλάκα silica gel 60 F254. Το σύστημα ανάπτυξης είναι ένα μίγμα χλωροφορμίου:μεθανόλης:νερού (70:30:2). Η εμφάνιση της πλάκας γίνεται ψεκάζοντας με διάλυμα νινυδρίνης (0,2% w/v σε αιθανόλη).