Αιώρημα κυττάρων σποριογόνου βακτηριακού στελέχους τοποθετείται επί αντικειμενοφόρου πλάκας και εξαπλώνεται με τη βοήθεια βακτηριολογικού κρίκου.

Ακολουθεί προσήλωση με ήπια θέρμανση.

Η αντικειμενοφόρος πλάκα τοποθετείται σε σχάρα πάνω από υδατόλουτρο (Τ=100 °C). Στην επιφάνεια της πλάκας εναποτίθεται απορροφητικό χαρτί το οποίο διαποτίζεται με πράσινο του μαλαχίτη και παραμένει στο υδατόλουτρο για t=5 min. Στη φάση αυτή, τόσο τα κύτταρα όσο και τα σπόρια είναι χρωματισμένα πράσινα. (Τα βακτηριακά ενδοσπόρια είναι ανθεκτικές δομές και δε διαπερνώνται εύκολα από τις διάφορες χρωστικές. Για το λόγο αυτό η χρώση γίνεται εν θερμώ).

Στη συνέχεια η αντικειμενοφόρος πλάκα απομακρύνεται από το υδατόλουτρο και το απορροφητικό χαρτί από την πλάκα. Η πλάκα αφήνεται να κρυώσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και η περίσσεια της χρωστικής ξεπλένεται με απιονισμένο νερό. Το πλύσιμο με νερό απομακρύνει τη χρωστική από τα βακτηριακά κύτταρα, όχι όμως και από τα σπόρια.

Το παρασκεύασμα καλύπτεται με σαφρανίνη (για t=2 min). Στη φάση αυτή τα κύτταρα χρωματίζονται ερυθρά ενώ τα σπόρια παραμένουν πράσινα.

Η περίσσεια της σαφρανίνης απομακρύνεται με απιονισμένο νερό.